კეთილშობილი

Gürcüce Sözlük კეთილშობილი maddesi.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138